Afvoergoten

Van esthetische afwatering van jouw terras tot oplossingen voor waterrecuperatie en waterzuivering: Bouwpunt Deckers bied je verschillende oplossingen.

Het is allicht moeilijk denkbaar maar water wordt binnenkort ook in België schaars. Het is dus van groot belang dat er op een verstandige manier mee wordt omgesprongen.

Ook in ons land wordt de watervoorziening een ernstig probleem als we niet snel overschakelen op integraal waterbeheer. Respectvol omgaan met water in onze leef -en woonomgeving is de waarborg voor de komende generaties zodat deze ook nog over voldoende water kunnen beschikken voor al hun huishoudelijke toepassingen.

Partners

  • Aco
richard-mille-c-74.html